Każdy wyrób stosowany w budownictwie polskim musi posiadać odpowiednie dokumenty stwierdzające jego zgodność z polskimi normami i przepisami budowlanymi. Dokumentami tymi są : certyfikaty, aprobaty techniczne oraz atesty. Otrzymanie tych dokumentów jest wynikiem pozytywnego przebadania produktów występujących w obrocie budowlanym. Stolarka produkowana przez P.P. OknoPlus posiada wszelkie w/w dokumenty zarówno te obejmujące wyrób finalny, jak i jego podzespoły.

 

Przykładowe Świadectwa ITT

 

Certyfikat LTB – Okno referencyjne o przenikalności cieplnej Uw=0,6 W/m2k
Certyfikat LTB – Okno referencyjne o przenikalności cieplnej Uw=0,7 W/m2k
Certyfikat LTB – Okno referencyjne o przenikalności cieplnej Uw=0,8 W/m2k
Certyfikat LTB – Drzwi balkonowe jednokwaterowe
Certyfikat LTB – Drzwi balkonowe jednokwaterowe
Certyfikat LTB – Drzwi balkonowe dwukwaterowe
Certyfikat LTB – Drzwi balkonowe jednokwaterowe z progiem niskim
Certyfikat LTB – Drzwi balkonowe dwukwaterowe z progiem niskim
Certyfikat LTB – Drzwi balkonowe dwukwaterowe na profilu pośrednim
Certyfikat LTB – Okno trzykwaterowe AT15-8064
Certyfikat LTB – Akustyka okien AT15-7982
Certyfikat LTB – Drzwi zewnętrzne AT15-7982