Każdy wyrób stosowany w budownictwie polskim musi posiadać odpowiednie dokumenty stwierdzające jego zgodność z polskimi normami i przepisami budowlanymi. Dokumentami tymi są: certyfikaty, aprobaty techniczne oraz atesty. Otrzymanie tych dokumentów jest wynikiem pozytywnego przebadania produktów występujących w obrocie budowlanym. Stolarka produkowana przez P.P. OknoPlus posiada wszelkie ww. dokumenty zarówno te obejmujące wyrób finalny, jak i jego podzespoły.

 

Pobierz: Certyfikat odporności profilu Morlite

Pobierz: Certyfikat przenikalności ciepła profilu Gealan MD

Pobierz: Certyfikat przenikalności ciepła profilu Gealan AD

Pobierz: Upoważnienie Gealan OknoPlus

 

Z dniem 6 lutego 2015 r. firma Brügmann S.A. zmieniła nazwę na SALAMANDER S.A. Wszystkie certyfikaty wystawione przez firmę Brügmann pozostają aktualne.

Dokumenty do pobrania:

Państwowy Zakład Higieny – Atest higieniczny na profile okienne i drzwiowe firmy Brügmann
Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Nr 017/BM-1/2000 dotyczące profilu okienno-drzwiowego z PVC System Brügmann
Certyfikat przenikalności ciepła profilu BE82