Każdy wyrób stosowany w budownictwie polskim musi posiadać odpowiednie dokumenty stwierdzające jego zgodność z polskimi normami i przepisami budowlanymi. Dokumentami tymi są : certyfikaty, aprobaty techniczne oraz atesty. Otrzymanie tych dokumentów jest wynikiem pozytywnego przebadania produktów występujących w obrocie budowlanym. Stolarka produkowana przez P.P. OknoPlus posiada wszelkie w/w dokumenty zarówno te obejmujące wyrób finalny, jak i jego podzespoły.

 

 

 

Certyfikat przenikalności ciepła profilu Gealan Certyfikat NorskStil