OknoPlus zarejestrowało i ma prawnie chronione następujące znaki towarowe:

Znak towarowy OknoPlus
OKNOPLUS słowny  R – 122440 od 1997 r.
OKNOPLUS słowno – graficzny  R – 122434 od 1997 r.
OKNOPLUS słowno – graficzny  R – 131072 od 1998 r.
OKNOPLUS słowno – graficzny  R – 165856 od 2002 r.
NORSKSTIL słowno – graficzny  Z – 421589 od 2013 r.

Udzielone prawa ochronne uprawniają nas do wyłącznego używania w działalności gospodarczej znaków towarowych na całym obszarze Polski. Znaki te służą do oznaczania wyrobów, które produkujemy lub nimi handlujemy oraz usług, które wykonujemy na zlecenia klientów.

Ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem nie tylko znanym, ale i dbającym o swój wizerunek i prestiż, a także interes klientów staramy się by nasze znaki nie były naśladowane i nie oznaczano nimi towarów o niskiej jakości, które nie pochodzą z naszego przedsiębiorstwa.