Regulamin konkursu „Niech spełnią się życzenia”

Opublikowano przez | Kategorie: Konkursy.

Regulamin konkursu „Niech spełnią się życzenia” (zwanego dalej „Regulaminem”) § 1 Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Podmiotem organizującym konkurs „Niech spełnią się życzenia” (zwany dalej „Konkursem”) jest OknoPlus, Libertów, ul. Zgodna 55, 30-444 Kraków-Libertów. 2. Koordynatorem Konkursu odpowiedzialnym za jego obsługę techniczną, w tym kontakt z Uczestniczkami i Uczestnikami Konkursu, jest Dawid Mickiewicz. 3…. Więcej »

Regulamin konkursu „Noworoczne marzenia”

Opublikowano przez | Kategorie: Konkursy.

Regulamin konkursu „Noworoczne marzenia” (zwanego dalej „Regulaminem”) § 1 Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Podmiotem organizującym konkurs „Noworoczne marzenia” (zwany dalej „Konkursem”) jest OknoPlus, Libertów, ul. Zgodna 55, 30-444 Kraków-Libertów. 2. Koordynatorem Konkursu odpowiedzialnym za jego obsługę techniczną, w tym kontakt z Uczestniczkami i Uczestnikami Konkursu, jest Dawid Mickiewicz. 3. Organizator oświadcza, że Konkurs… Więcej »

Regulamin konkursu “Za co lubisz jesień?”

Opublikowano przez | Kategorie: Konkursy.

Regulamin konkursu “Za co lubisz jesień?” (zwanego dalej „Regulaminem”) § 1 Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Podmiotem organizującym konkurs “Za co lubisz jesień?” (zwany dalej „Konkursem”) jest OknoPlus, Libertów, ul. Zgodna 55, 30-444 Kraków-Libertów. 2. Koordynatorem Konkursu odpowiedzialnym za jego obsługę techniczną, w tym kontakt z Uczestniczkami i Uczestnikami Konkursu, jest Dawid Mickiewicz. 3…. Więcej »