Na rynku okiennym dostępne są okna z profili klasy A, B lub C.

Zgodnie z klasyfikacją:

– profile klasy A – grubość ścianek kształtuje się na poziomie 2,8-3mm,

– profile klasy B – grubość ścianek poniżej 2,8mm,

– profile klasy C – grubość ścianek poniżej 2,5mm.

Grubość ścianek zewnętrznych, konstrukcyjnych profilu ma bezpośredni wpływ na statykę, wytrzymałość stolarki i możliwości konstrukcyjne, ale również na cenę profilu (okien).
Firma OknoPlus zaleca zatem sprawdzić z jakiej klasy profilu proponowane są Państwu okna. Klasa profilu podawana jest w Aprobacie Technicznej, którą winien dysponować handlowiec.