Nowe regulacje prawne 2017 - OknoPlus

| 18 stycznia 2017 |

Ograniczanie zużycia energii w budynkach, a co za tym idzie ukłon w stronę ekologicznego stylu życia oraz poszanowania środowiska, jest jednym z najważniejszych założeń nowoczesnego budownictwa. W związku z tym, kraje członkowskie UE nieustannie pracują nad nowelizacją przepisów, które mają ten proces uporządkować i przyspieszyć. Rok 2017 jest więc istotny dla upowszechniania budowy domów o niskim zużyciu energii. Jakie zmiany przyniósł początek stycznia?

Nowe przepisy określają minimalne wymagania energetyczne, jakim muszą sprostać poszczególne elementy konstrukcyjne, zaś ich zaostrzenie ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, które dziś zużywają około 40% energii w Europie. Wytyczne obejmują również jedno z najbardziej newralgicznych miejsc, przez które może „uciekać” ciepło – stolarkę okienną i wskazują wartość graniczną współczynnika Uw, który jest kluczowym parametrem w kontekście dyskusji o oknach energooszczędnych. Dlatego należy poświęcić im szczególnie dużo uwagi w trakcie budowy czy termomodernizacji naszego domu.

Współczynnik przenikania ciepła Uw to parametr, który określa, jaka ilość ciepła, przy różnicy między temperaturą na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia wynoszącą 1 stopień, przenika w ciągu 1 sekundy przez 1m2 okna. Im wartość współczynnika jest mniejsza, tym straty ciepła są niższe i okno ma lepsze parametry energooszczędne. Na przenikalność cieplną konstrukcji bezpośredni wpływ mają głównie trzy parametry: Uf – przenikalność cieplna złożenia profili ramy i skrzydła, Ug – przenikalność cieplna pakietu szybowego oraz psi – przenikalność liniowa połączenia pakietu szybowego z profilem skrzydła. Dlaczego to tak istotne w kontekście nowych warunków technicznych?

Do końca 2016 roku obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi w budynkach można było montować okna pionowe o współczynniku przenikalności cieplnej Uw nieprzekraczającym 1,3 W/m²K. Od 1 stycznia 2017 roku nastąpiła znacząca zmiana tych wymagań i dziś, chcąc uzyskać zielone światło Nadzoru Budowlanego, musimy wybierać okna o współczynniku osiągającym maksymalną wartość 1,1 W/m²K. Kolejne zmiany przyniesie rok 2021, kiedy to współczynnik dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/m²K.

Kluczową datą jest data wydania pozwolenia na budowę, gdyż obowiązują nas parametry z okresu jego wydania. W orzecznictwie sądowym nie ma wątpliwości co do tego, że pozwolenie na budowę jest nośnikiem określonych praw, w tym majątkowych. Uznaje się, że prawo zabudowy nieruchomości ma charakter majątkowy, a my z chwilą wydania decyzji nabywamy takie prawo.

To samo dotyczy wymiany stolarki okiennej, zaliczanej do tzw. przegród zewnętrznych, która od 2017 roku powinna mieć parametr Uw nie wyższy niż 1,1 W/m²K. Jeśli zakres oddziaływania budynku, w którym planowana jest wymiana stolarki, nie ogranicza się do nieruchomości , na której budynek jest posadowiony to wymiana objęta jest obowiązkiem zgłoszenia do właściwego organu.

Nowe przepisy idą w parze z umacniającym się trendem na minimalizowanie strat energii i obniżanie wysokości rachunków za ogrzewanie w naszych domach.

Przykładając ogromną wagę zarówno do wzrostu świadomości ekologicznej, jak i konieczności posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej przez wszystkie sprzedawane i nowo budowane domy, wprowadziliśmy do oferty okna z serii SwissForm, dostosowane nie tylko do aktualnych, ale i przyszłych wymagań budowlanych – podkreśla Izabela Tryba, Dyrektor Handlowy OknoPlus. Dzięki połączeniu wysoko energooszczędnego profilu i dwukomorowych pakietów szybowych, osiągają współczynnik przenikalności termicznej dla okna referencyjnego na poziomie 0,8 W/m2K, zaś sposób osadzenia pakietu szybowego oraz ciepłe ramki, pozwoliły na znaczne zwiększenie izolacyjności termicznej aż o 50%. Ponadto, okna tej linii niosą za sobą wiele wartości dodanych, takich, jak znaczna redukcja efektu skraplania się pary wodnej czy odczuwalny komfort akustyczny – dodaje Izabela Tryba.

Zakup okien energooszczędnych to inwestycja, na którą warto się zdecydować podczas budowy wymarzonego domu. Tak nowoczesne i energooszczędne rozwiązania nie tylko zapewnią nam doskonały komfort cieplny, ale również pomogą znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania. Okna OknoPlus doskonale spełnią oba te zadania, zwłaszcza, gdy zamontuje się je w tzw. systemie ciepłego montażu. Efekt? Same korzyści – dla nas, portfela i otaczającego środowiska.