Program Czyste Powietrze 2022 - OknoPlus

| 25 marca 2022 |

W walce o poprawę kondycji środowiska, niższą emisyjność budynków, zdrowie nasze i przyszłych pokoleń, a w końcu oszczędności na wielu poziomach wszystkie (dobre i zgodne z obowiązującymi przepisami) chwyty dozwolone! Jednym z nich jest bez wątpienia skorzystanie z pakietu dofinansowań. Program Czyste Powietrze 2022 zachęca do termomodernizacji budynków na wiele sposobów. Oferuje m.in. bezzwrotne dotacje na realizację kwalifikujących się do programu przedsięwzięć oraz specjalną ulgę podatkową dla inwestorów. Do finansowanych z budżetu publicznego działań należą np. wymiana starych kotłów C.O. na warianty ekologiczne, czy też montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Za pośrednictwem projektu można otrzymać także dofinansowanie do wymiany okien. 2022 jest rokiem, w którym warto zdecydować się na tak ważną inwestycję, ponieważ w tej edycji Czystego Powietrza pojawiły się znaczące zmiany. Co warto o nich wiedzieć i jak uzyskać dotację na wymianę stolarki okiennej w 2022 roku?

Program Czyste Powietrze 2022 – zmiany

Najnowszy, trzeci już program Czyste Powietrze 2022, został zaakceptowany i przyjęty do realizacji 25 stycznia 2022 roku. Od tego momentu funkcjonuje na nieco innych zasadach, niż w roku poprzednim. Jakie zmiany w programie czyste powietrze wprowadzono? Przede wszystkim dotyczą one progów dochodowych – aby otrzymać dofinansowanie do wymiany okien 2022, trzeba uzyskiwać niższe dochody niż te, które kwalifikowały do udziału w programie w poprzednich latach. Zwiększyły się także maksymalne wartości procentowe dotacji. W 2022 roku wejdzie w życie również druga część zmian, które mają dotyczyć m.in. wprowadzenia możliwości prefinansowania wydatków (inaczej – dotacji w postaci przedpłaty), a także pomocy w przygotowaniu, realizacji czy rozliczeniu inwestycji.

Program Czyste Powietrze – dla kogo? Nowe warunki uczestnictwa

Z dotacji, jakie oferuje program Czyste Powietrze 2022, mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Do udziału w programie kwalifikowane są osoby fizyczne osiągające określony poziom dochodów wyliczanych dla gospodarstwa. Tym razem do dwóch wcześniejszych grup beneficjentów dołącza trzecia, w której średni dochód na osobę w rodzinie powinien plasować się na poziomie od 900 zł miesięcznie lub mniej dla gospodarstw wieloosobowych oraz 1260 zł lub mniej dla jednoosobowych.. Nieco inaczej wygląda to w przypadku, gdy beneficjentem programu ma być osoba prowadząca działalność gospodarczą. Od stycznia alternatywą dla kryterium dochodowego jest ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Innymi słowy, dofinansowanie do wymiany okien 2022 dostępne jest teraz dla szerszej grupy, niż dotychczas.

Kwota dotacji i sposoby finansowania

Beneficjenci z 3 filaru mogą ubiegać się o dotacje rzędu nawet do 90% sumy kosztów kwalifikowanych w działania termomodernizacyjne – np. wymianę starej stolarki otworowej na nowoczesne drzwi i okna z niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Warto zaznaczyć, że dotacje obejmują nie tylko zakup i montaż nowych okien energooszczędnych, ale także demontaż starych! Co więcej, środki przyznawane są zarówno w postaci bezpośrednich zwrotów (wypłacanych jednorazowo lub w transzach), jak i częściowych spłat zaciągniętych przez nich kredytów bankowych. Warto się zatem o nie starać, nawet jeśli nie posiada się na ten moment pieniędzy na wymianę stolarki okiennej na nową – program Czyste Powietrze 2022 może sfinansować do 90% kosztów kredytu na wymianę okien! Warunek jest jeden: kredyt musi być przeznaczony wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych.

Jak otrzymać dofinansowanie do wymiany okien 2022?

Aby skorzystać z dostępnych w programie możliwości i otrzymać omawianą dotację na wymianę stolarki otworowej w 2022 roku, należy złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiG) odpowiednio przygotowany wniosek. Jednym z warunków jego akceptacji, jest wybór prawdziwie energooszczędnych rozwiązań, zgodnych z zasadami dotyczącymi zrównoważonego budownictwa. Program Czyste Powietrze 2022 pozwala pozyskać środki na zakup i montaż ekologicznej stolarki otworowej z aluminium, w tym produktów takich jak drzwi zewnętrzne termoizolacyjne ALU Star czy okno premium Reveal, które są jednymi z najlepszych w naszej ofercie pod kątem energooszczędności.

Chcesz wiedzieć więcej? Oto pozostałe informacje na temat pozyskiwania dofinansowania.

Skorzystaj ze wsparcia OknoPlus!

W OknoPlus szczególną opieką otaczamy klientów, którzy chcą skorzystać z możliwości, jakie oferuje im program Czyste Powietrze. Dla kogo i jakie przygotowaliśmy wsparcie? Nasi doradcy pomagają wszystkim spełniającym podstawowe warunki uczestnictwa w programie m.in. poprzez dobór właściwych, kwalifikowanych do dotacji rozwiązań, a także pomoc w przygotowywaniu potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do wymiany okien 2022 dokumentów. Zaufaj ich wiedzy i doświadczeniu, zapomnij o stresie związanym z popełnieniem dyskwalifikujących błędów formalnych! Wraz z OknoPlus z łatwością otrzymasz dotację na wymianę stolarki otworowej na nową.

***

Zainwestuj w nowe drzwi i okna wykorzystując wsparcie finansowe z programu Czyste Powietrze 2022! Pamiętaj, że możesz otrzymać dofinansowanie do wymiany okien 2022, nawet jeśli nie osiągasz wysokich dochodów i/lub zamierzasz kupić okna czy drzwi na kredyt. Umów się na rozmowę z doradcą OknoPlus w jednym z naszych salonów lub online – przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy Ci przygotować wniosek o dotację na wymianę stolarki okiennej w Twoim domu.