Aby bezpiecznie i właściwie użytkować okna należy dbać o nie od momentu ich zakupu. Pamiętajmy, że podczas prac remontowych, dalszych prac budowlanych czy wykończeniowych okna, a więc okucia, ramy, szyby w sposób szczególny narażone są na zniszczenia.

Nie liczmy na „dbałość o nie” przez kolejne ekipy budowlane! Jako właściciele winniśmy dołożyć wszelkich starań, aby uchronić okna przed uszkodzeniami.

W tym celu dobrze jest przestrzegać następujących zasad:

Należy usunąć folię ochronną z profili, o ile nie zostało to uczynione na etapie składowania okien bądź montażu. Folię ochronną należy usunąć z okien w ciągu trzech miesięcy od zakupu w przypadku składowania okien w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury lub najpóźniej w ciągu miesiąca od ich montażu. Informacja ta powinna być zawarta w karcie gwarancyjnej, w zasadach użytkowania okien. Niestety, po tym okresie usunięcie folii ochronnej z okien może być bardzo pracochłonne, ponadto okna narażone są na przebarwienia w wyniku reakcji PCV z folią ochronną.

Na czas prac wykończeniowych okna należy zabezpieczać szczelnie folią. Trzeba je również chronić przed zabrudzeniami pianą montażową, zaprawą murarską klejami, farbami itp., a elementy okucia dodatkowo przed nadmiernym zapyleniem.

Po zakończeniu prac wykończeniowych należy sprawdzać czystość okuć, a w przypadku ich zabrudzenia dokonać ich oczyszczenia i nasmarowania.

Jeśli okna montowane były do stanu surowego domu wskazane jest ponowne wyregulowanie okien /usługa odpłatna – koszt niewielki w stosunku do wartości okien, a gwarantująca komfort podczas użytkowania okien/. Budynek z pewnością pracował przez ten okres, a zapylenie może powodować niewłaściwą pracę okuć.

Ewentualne zabrudzenia spowodowane: zaprawą tynkarską, rdzą, sadzą, środkami impregnacyjnymi, klejem, farbą oraz innymi materiałami budowlanymi i chemicznymi należy bezzwłocznie usuwać.

Uwaga! Do powyższego typu zabrudzeń należy stosować wyłącznie odpowiednie dla twardego PCV chemiczne środki czyszczące i polerujące. Nie należy skrobać powierzchni profili i szyb!

Do mycia okien używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników). Po każdym myciu okna czy drzwi należy sprawdzić drożność kanałów odpływowych.

Dodatkowo, podczas prac wykończeniowych, remontów oraz przez cały okres użytkowania okna należy chronić przed:

– Gorącymi przedmiotami (tj. spawarki, grzałki, żelazka, czajniki z gotującą wodą).

– Przedmiotami ostrymi.

– Środkami czystości powodującymi zarysowania, środkami chemicznymi żrącymi i innymi, które mogą spowodować zniszczenie profili, szyb, uszczelek, okuć.

– Malowaniem powierzchni profili farbami, lakierami, środkami konserwującymi i ochronnymi przeznaczonymi do innych celów.

Warto pamiętać o konserwacji:

– Uszczelki należy przecierać wazeliną techniczną przynajmniej jeden raz w roku w celu zachowania właściwej sprężystości i elastyczności warunkującej m.in. szczelność okien.

– Okucia należy posmarować wazeliną techniczną lub smarem silikonowym przynajmniej jeden raz w roku w celu utrzymania niezawodnej i lekkiej pracy elementów.

– Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą zawierać kwasów, zasad, żywic, które naruszają powłokę antykorozyjną okuć.