Od 1.02.2010 r. w branży okiennej obowiązuje zharmonizowana norma unijna EN 14351-1+A2:2016 odnosząca się do wytycznych dotyczących produkcji stolarki otworowej. Zgodnie z tą normą każdy producent zobowiązany jest to przeprowadzenia wstępnych badań typu ITT oferowanych przez siebie produktów jak również do poświadczania właściwości sprzedawanych produktów w tzw. etykiecie CE. Produkty nie objęte wstępnymi badaniami typu mogą być sprzedawane pod warunkiem wystawienia przez producenta indywidualnej dokumentacji technicznej.

Firma OknoPlus wystawia Deklaracje Właściwości Użytkowych okien i drzwi w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o numerze CPR 305/2011.

Upoważnienie do korzystania ze wstępnych badań typu ITT na konstrukcje aluminiowe – Aliplast