Czyste Powietrze Plus

| 13 lipca 2023 |

Program Czyste Powietrze, propagujący działania termomodernizacyjne, a tym samym ekologiczne oraz energooszczędne budownictwo, cieszy się coraz większą popularnością inwestorów. 3 stycznia 2023 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na nowych zasadach. Co zmieniło się w programie Czyste powietrze Plus? Warunki są przede wszystkim mniej restrykcyjne – zwiększono progi dochodowe i kwoty dotacji.

 

Zasady programu Czyste Powietrze Plus

Jak działa dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze Plus? Zasady poszczególnych edycji są zmieniane w celu uproszczenia procesu wnioskowania i usprawnienia wypłaty środków poprzez skrócenie czasu oczekiwania na decyzję.

Nowa odsłona planu dopłat do termomodernizacji ruszyła już na początku roku, a nabór jest kontynuowany w trybie ciągłym. Ustawodawca z edycji na edycję modyfikuje program Czyste Powietrze i dostosowuje go do aktualnej sytuacji rynkowej oraz do potrzeb i możliwości gospodarstw domowych. Co zmieniło się względem ubiegłego roku?

 • Osoby ubiegające się o dotacje będą mogły teraz liczyć na wypłatę środków jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.
 • Zmianie uległy progi dochodowe – w zakresie podstawowej dotacji próg dochodowy wzrósł z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 zł na 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku najwyższej kwoty dotacji progi dochodów wzrastają z 900 zł do 1090 zł (gospodarstwa wieloosobowe) i z 1260 zł do 1526 zł (gospodarstwa jednoosobowe).
 • Kwoty dotacji zostały podwyższone i urealnione. Maksymalna wysokość dofinansowania wzrosła z 47 do 99 tys. zł (w wersji podstawowej) i z 79 do 135 tys. zł (dla poziomu podwyższonego).
 • Beneficjent może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.
 • Dotacja zostanie udzielona w odniesieniu do kosztów netto inwestycji.
 • Kredyt Czyste Powietrze będzie można uzyskać nawet na 6 miesięcy przed terminem rozpoczęcia prac.

Jak złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze Plus?

Jedną z najważniejszych zmian, które pojawiły się w obecnej odsłonie programu, jest możliwość wnioskowania o dotację wyłącznie za pośrednictwem serwisu gov.pl – zakładka Nieruchomości i Środowisko > Dom, mieszkanie > Czyste Powietrze Plus. Wniosek musi być zatwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a w przypadku braku możliwości złożenia takiego podpisu, formularz należy wydrukować, podpisać ręcznie i przesłać pocztą.

Czyste Powietrze Plus – dla kogo jest to dofinansowanie?

Podstawowym kryterium pozwalającym otrzymać dotacje w ramach programu Czyste Powietrze Plus jest uzyskiwanie dochodów mieszczących się w przedziale przyjętym przez ustawodawcę. Dotacja jest skierowana do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. Co ważne, ze wsparcia mogą skorzystać również te osoby, które otrzymały w ramach jednej z poprzednich edycji dotację na wymianę pieca, natomiast teraz chciałyby pozyskać środki na inne inwestycje w zakresie termomodernizacji tego samego budynku.

Dotacje są skierowane do osób, które nie mogą sobie pozwolić na wydatki związane z termomodernizacją domu z uwagi na ograniczone dochody. Dzięki dofinansowaniu wiele polskich domów budowanych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu może się stać budynkami niskoemisyjnymi, generować do atmosfery mniej zanieczyszczeń i umożliwiać notowanie znacznych oszczędności na ogrzewaniu.

Czyste Powietrze Plus – szczegóły dotowanych inwestycji

Wzrost maksymalnej kwoty dotacji jest dla beneficjentów programu bardzo dobrą wiadomością – oznacza możliwość wyboru jeszcze lepszych (i droższych) rozwiązań znacząco obniżających późniejsze koszty eksploatacji budynków.

Dotacje Czyste Powietrze Plus można otrzymać na:

 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • instalację CO i CWU;
 • ocieplenie budynku;
 • wymianę stolarki otworowej (drzwi, okien i bramy garażowej);
 • wymianę starego kotła na nowoczesne ogrzewanie (np. pompę ciepła);
 • audyt energetyczny budynku.

OknoPlus pomoże pozyskać dotację na wymianę okien

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w promocję programu, a tym samym propagowanie świadomości dotyczącej zalet zielonego, ekologicznego budownictwa. W wybranych salonach sprzedaży nasi specjaliści pomagają w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie na wymianę stolarki otworowej i doradzają, jak wybrać okna do programu Czyste Powietrze. Działamy również w ramach Koalicji Termomodernizacji walczącej o to, by inwestorzy stawiali przede wszystkim na energooszczędne okna oraz drzwi zewnętrzne do programu Czyste Powietrze, a przy tym dbali o swój komfort, oszczędności oraz kondycje planety.

Czyste Powietrze Plus – warunki, szczegóły, dla kogo dedykowany jest program, warunki uczestnictwa, progi dofinansowań – na te i inne pytania odpowiemy w naszych specjalistycznych punktach sprzedaży!