WT 2021 dla okien - OknoPlus

Opublikowano przez | Kategorie: Informacje.

Do końca 2016 roku obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi w budynkach można było montować okna pionowe o współczynniku przenikalności cieplnej Uw nieprzekraczającym 1,3 W/m²K. Od 1 stycznia 2017 roku nastąpiła znacząca zmiana tych wymagań i dziś, chcąc uzyskać zielone światło Nadzoru Budowlanego, musimy wybierać okna o współczynniku osiągającym maksymalną wartość 1,1 W/m²K. Kolejne zmiany przyniesie rok 2021, kiedy to współczynnik dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/m²K.

Przeczytaj więcej o nowych wymaganiach dotyczących współczynnika przenikalności ciepła!