Sprostowanie informacji - OknoPlus

Opublikowano przez | Kategorie: Informacje.

W związku z przeprowadzoną akcją marketingową stolarki okiennej Morlite oraz Reveal, spełniającej wysokie wymagania dźwiękoszczelności i izolacyjności akustycznej, w ramach której posłużono się odwołaniem do Programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Kraków – Balice (OOU), Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjnego OKNOPLUS sp. z o. o. wyjaśnia, że nie jest partnerem handlowym Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o. o. w ramach realizacji powyższego Programu, jak również nie jest producentem stolarki, która jest produktem rekomendowanym przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o. o. w ramach powyższego Programu.

Przeprowadzona akcja marketingowa nie zmierzała do wywołania powyższego przekonania u jej odbiorców. Celem akcji marketingowej było przekazanie informacji, że w asortymencie wyrobów P.P. OknoPlus sp. z o. o., znajduje się stolarka okienna, spełniająca wymagania izolacyjności akustycznej, określone w powyższym Programie.

P.P. OknoPlus sp. z o. o. informuje także, iż opis Programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Kraków-Balice (OOU) przygotowany przez spółkę nie był tożsamy z faktycznym, a wskazywane 90% dofinansowania nie wynika z Regulaminu Programu, a jedynie stanowiło własną symulację P.P. OknoPlus sp. z o. o.

Wszystkie osoby, u których na podstawie akcji marketingowej P. P. OknoPlus sp. z o. o. powstało inne przekonanie uprzejmie przepraszamy.