Opublikowano przez | Kategorie: Konkursy.

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niemniejszy regulamin określa zasady korzystania z VOUCHER HomeKONCEPT.shop i OknoPlus o wartości 1000 zł brutto zwanego dalej Bonem.
  2. Wydawcą Bonu rabatowego jest HomeKONCEPT.shop S. Kęskiewicz M. Śniegowski s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67F/1, 31-559 Kraków.
 2. Ogólne informacje o Bonie rabatowym
  1. Bon rabatowy wydawany jest na okaziciela w wersji papierowej lub elektronicznej. Umożliwia on dokonanie jednorazowego zamówienia projektu wnętrza w sklepie internetowym HomeKONCEPT.shop, dostępnym pod adresem www.homekoncept.shop
  2. Rabat naliczany przy wykorzystaniu bonu dotyczy tylko usług projektowych.
  3. Minimalna wartość zamówienia wynosi 5 000 zł brutto. W przypadku zamówienia poniżej 5 000 zł przyznawany jest rabat w wysokości 10% wartości zamówienia.
  4. W przypadku płatności składającej się z kilku transz wartość bonu odliczana jest od ostatniej transzy.
  5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  6. Bon nie może być wykorzystany wstecz tzn. w stosunku do zamówień dokonanych w przeszłości.
  7. Bon nie łączy się z innymi promocjami.
 3. Zasady realizacji Bonu
  1. Aby zrealizować  bon należy złożyć zamówienie za pośrednictw strony internetowej www.homekoncept.shop, mailowo (kontakt@homekoncept.shop) lub telefonicznie (660 612 606)
  2. Bon należy zrealizować do 30 kwietnia 2022. Poprzez realizację bonu rozumie się zamówienie usługi projektowej oraz wpłatę zadatku – co jest równoznaczne z rezerwacją terminu projektowania. Projekty mogą być realizowane w okresie późniejszym niż 30 kwietnia 2022 – o ile strony dokonają takich ustaleń.  
  3. Płatność za zamówioną usługę projektową możliwa jest w dwóch opcjach.
   1. Przedpłata (wpłata 100% wartości zamówienia) – cena za usługę projektową zostaje pomniejszona o wartość Bonu.
   2. Płatność podzielona
    1. Zadatek 30% wartości zamówienia – rezerwacja terminu, płatne w momencie zamówienia usługi.
    2. Wpłata 30% wartości zamówienia – płatne przed rozpoczęciem prac.
    3. Wpłata 40% wartości zamówienia – płatne po otrzymaniu przez klienta pierwszych wersji materiałów.
 4. Odpowiedzialność HomeKONCEPT.shop S. Kęskiewicz M. Śniegowski s.c. i reklamacji związanej z Bonem
  1. HomeKONCEPT.shop S. Kęskiewicz M. Śniegowski s.c. nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
  2. Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu.
  3. Wszelkie reklamacje związane z bonem będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika bonu. Reklamacje mogą być składane mailowo na adres kontakt@homekoncept.shop.
 5. Postanowienia końcowe
  1. HomeKONCEPT.shop S. Kęskiewicz M. Śniegowski s.c. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie i do informowania o jego zmianach przez udostępnienie zmienionej wersji na stronie internetowej www.homekoncept.shop
  2. Wykorzystanie bonu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.